Participated in the campaign program on behalf of candidates Shri K K Manjunath and Shri Ayanur Manjunath as part of the elections of Legislative Council Graduates and Southwest Teachers constituency in Nariandada Zone, Parane Zone and Napoklu Zone, 02/06/2024

ನರಿಯಂದಡ ವಲಯ, ಪಾರಾಣೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಾಪೊಕ್ಲು ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಪದವಿಧರ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ.